Over de praktijk – Huisartsenpraktijk Westmaas – Westmaas
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Westmaas
Beatrixlaan 32C 3273 AB
Westmaas

Over de praktijk

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Westmaas B.V. ligt in het gelijknamige dorp in de regio Hoeksche Waard. Westmaas telt circa 2.065 inwoners en levert huisartsenzorg aan 2.380 patiënten. Het bestuur van Zorggroep Hoeksewaard, bestaande uit drie praktijkhoudende huisartsen, heeft op 1 januari 2021 de praktijk tijdelijk overgenomen met de intentie om de praktijk aan te passen aan de huidige eisen van de tijd en over te dragen aan een nieuwe praktijkhouder. De praktijk bevindt zich sinds 2 jaar op een nieuwe (tijdelijke) locatie en heeft hiermee een hele nieuwe, frisse en professionele uitstraling gekregen. Voor de toekomst is er zicht op een doorontwikkeling naar een gezondheidscentrum in samenwerking met een andere huisartsenpraktijk in de regio en de Gemeente Hoeksche Waard. De praktijk werkt met 15 minuten spreekuren. Als service is er een Pharmaself en een uitgifteloket voor medicatie.

Huisartsenpraktijk Westmaas werkt in de regio samen binnen De Coöperatie Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW). De ZGHW is een regionaal samenwerkingsverband van circa 30 praktijkhoudende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Deze huisartsen hebben samen als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten met chronische ziekten en deze zorg zo optimaal mogelijk én dichtbij huis te leveren. Vanuit de zorggroep werkt de huisartsenpraktijk samen binnen de ketenzorg met de zorgprogramma’s: Diabetes Mellitus (DM), Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), Astma, COPD en Ouderenzorg.