Certificering praktijk – Huisartsenpraktijk Westmaas – Westmaas
Welkom bij Huisartsenpraktijk Westmaas

Heeft u medische zorg nodig of een vraag aan uw huisarts? Maak een afspraak of bestel herhaalmedicatie via de patiëntenomgeving of bel naar de praktijk via 0186-571 531. Heeft u ’s avonds of ’s nachts medische hulp nodig? dan kunt u contact opnemen met HAP Hellegat. De huisartsenpost is alleen beschikbaar voor spoedzorg. Bij ernstige, levensbedreigende situaties bel 112.

Huisartsenpraktijk Westmaas Beatrixlaan 32C 3273AB Westmaas

Certificering praktijk

Huisartenspraktijk Westmaas is NEN-EN 15224:2017 gecertificeerd. Dit houdt in dat praktijk is getoetst en deze voldoet aan de normen die gelden binnen NEN-EN 15224:2017. In de basis moeten patiënten en cliënten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. Maar het begrip cliënt- en patiëntveiligheid wordt steeds breder. Met strengere wetgeving en bijvoorbeeld de komst van het Elektronisch Patiëntendossier, blijft cliënt- en patiëntveiligheid prioriteit nummer één. Met de NEN-EN 15224:2017 wordt de praktijk getoetst tegen verschillende normen of de processen adequaat zijn ingericht. Het kwaliteitsniveau van de praktijk wordt hiermee geborgd op de volgende pijlers:

Gezonde praktijkvoering – streven naar continuïteit van de praktijk (of overdracht van de praktijk). Belangrijk hiervoor is dat de praktijk voldoet aan wet- en regelgeving, financieel gezond is en dat de processen efficiënt en effectief georganiseerd zijn. Dit zijn ook belangrijke voorwaarden om goede zorg te verlenen aan de patiënten van de praktijk en om voor een goede werkomgeving voor de medewerkers van de praktijk.

Gezond personeelsbeleid – streven naar voldoende medewerkers die de juiste kennis en vaardigheden hebben om de taken uit te voeren. De medewerkers zijn tevreden, gemotiveerd en werken onderling goed samen in een veilige werkomgeving. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde praktijkvoering en het leveren van optimale patiëntenzorg.

Optimale patiëntenzorg – De patiënten zijn tevreden over de praktijk. De zorg is voor zover wenselijk en mogelijk afgestemd op hun wensen en verwachtingen. – De patiënten zijn betrokken bij hun behandeling (patiënten participatie} en de zorg die geleverd wordt voldoet aan actuele standaarden en inzichten.

Klik hier voor het certificaat.