Samenwerking – Huisartsenpraktijk Westmaas – Westmaas

Huisartsenpraktijk Westmaas biedt volledige huisartsenzorg en bij ons vindt u een uitgiftepunt van de APPO apotheek. Op de website van Huisartsenpraktijk Westmaas kunt u terecht voor informatie over de praktijk, gezondheidsnieuws en biedt de site een aantal services via handige formulieren. Zoals voor het inschrijven bij de praktijk, klachten melden, wijzigingen doorgeven en u kunt ons vragen stellen. Kijk hiervoor in het menu onder services.

Samenwerking

Huisartsenpraktijk Westmaas werkt in de regio samen binnen Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW). De zorggroep is een regionaal samenwerkingsverband van circa 30 praktijkhoudende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Deze huisartsen hebben samen als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten met chronische ziekten en deze zorg zo optimaal mogelijk én dichtbij huis te leveren. Vanuit de zorggroep werkt de huisartsenpraktijk samen binnen de ketenzorg met de zorgprogramma’s: Diabetes Mellitus (DM), Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), Astma, COPD en Ouderenzorg.