Samenwerking – Huisartsenpraktijk Westmaas – Westmaas
Welkom bij Huisartsenpraktijk Westmaas

Heeft u medische zorg nodig of een vraag aan uw huisarts? Maak een afspraak of bestel herhaalmedicatie via de patiëntenomgeving of bel naar de praktijk via 0186-571 531. Heeft u ’s avonds of ’s nachts medische hulp nodig? dan kunt u contact opnemen met HAP Hellegat. De huisartsenpost is alleen beschikbaar voor spoedzorg. Bij ernstige, levensbedreigende situaties bel 112.

Huisartsenpraktijk Westmaas Beatrixlaan 32C 3273AB Westmaas

Samenwerking

Huisartsenpraktijk Westmaas werkt in de regio samen binnen De Coöperatie  Zorggroep Hoeksewaard (ZGHW). De ZGHW is een regionaal samenwerkingsverband van circa 30 praktijkhoudende huisartsen, verspreid werkzaam in de Hoeksche Waard. Deze huisartsen hebben samen als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten met chronische ziekten en deze zorg zo optimaal mogelijk én dichtbij huis te leveren. Vanuit de zorggroep werkt de huisartsenpraktijk samen binnen de ketenzorg met de zorgprogramma’s: Diabetes Mellitus (DM), Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), Astma, COPD en Ouderenzorg.