Plaatsen primacabins is in zicht! – Huisartsenpraktijk Westmaas – Westmaas

Huisartsenpraktijk Westmaas biedt volledige huisartsenzorg en bij ons vindt u een uitgiftepunt van de APPO apotheek. Op de website van Huisartsenpraktijk Westmaas kunt u terecht voor informatie over de praktijk, gezondheidsnieuws en biedt de site een aantal services via handige formulieren. Zoals voor het inschrijven bij de praktijk, klachten melden, wijzigingen doorgeven en u kunt ons vragen stellen. Kijk hiervoor in het menu onder services.

Terug naar overzicht

Plaatsen primacabins is in zicht!

1 maart worden de primacabins geplaatst en gaan we de volgende fase in wat betreft het realiseren van de nieuwe praktijk.

Dit zal wat overlast geven voor de bewoners zie onderstaand bericht:

Beste bewoners van Mastland/Beatrixlaan,
In overleg met de gemeente en gebruikers willen we jullie op de hoogte brengen van het volgende.
Op 1 maart 2022 zullen 9 units geplaatst gaan worden op het terrein achter de Beatrixlaan (op een
deel van de ijsbaan) t.b.v. de tijdelijke huisvesting van huisartsenpraktijk Westmaas. De aan- en
afvoerroute zal geschieden via Mastland en daarna rechtdoor over het tijdelijk verbrede voetpad
tussen Beatrixlaan 32 en 34. De plaatsing zal gedaan worden door een 70-tons kraan die dezelfde
route zal nemen.
Voor de dag van plaatsing van de units willen we jullie vriendelijk verzoeken geen auto’s te parkeren
in Mastland. Dit omdat het transport van de units circa 3 meter breed is.
Voorafgaand aan de plaatsing zullen er voorbereidende werkzaamheden plaats gaan vinden, zoals
grondwerkzaamheden en het verbreden van het voetpad. Deze zijn inmiddels in volle gang.
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kan er overlast ontstaan m.b.t. aan- en afvoer van
materialen en bouwverkeer. Hiervoor vragen wij alvast uw begrip en rekenen op uw medewerking.
De verwachting is dat de ingebruikname van de praktijk op 1 april 2022 zal zijn.

Met vriendelijke groet,
Erwin Reuvers
Projectleider project HP Westmaa

Publicatiedatum: 24-02-2022