Huisartsen in actie! – Huisartsenpraktijk Westmaas – Westmaas

Huisartsenpraktijk Westmaas biedt volledige huisartsenzorg en bij ons vindt u een uitgiftepunt van de APPO apotheek. Op de website van Huisartsenpraktijk Westmaas kunt u terecht voor informatie over de praktijk, gezondheidsnieuws en biedt de site een aantal services via handige formulieren. Zoals voor het inschrijven bij de praktijk, klachten melden, wijzigingen doorgeven en u kunt ons vragen stellen. Kijk hiervoor in het menu onder services.

Terug naar overzicht

Huisartsen in actie!

ACTIEWEEK VAN MAANDAG 27 JUNI TOT EN MET VRIJDAG 1 JULI

We willen meer aandacht voor de druk op de huisartsenzorg. Dat doen we door met zoveel mogelijk mensen vanuit de huisartsenzorg een werkweek lang ons geluid te laten horen. De hele week gaan we vanuit de huisartsenzorg op allerlei manieren en vanuit allerlei kanten van ons laten horen. Iedereen kan meedoen.

We laten zien wat er moet worden aangepakt, om te zorgen dat de huisartsenzorg toegankelijk blijft voor patiënten en dat de huisartsenzorg een mooie sector blijft om in te werken. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

Als sluitstuk van de actieweek houden we een manifestatie op het Malieveld op vrijdagmiddag 1 juli.

Waarom nu?

Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de hele zorg, zoals een integraal zorgakkoord. Aan de onderhandelingstafels maken we duidelijk dat de problemen in de huisartsenzorg urgent zijn en moeten worden opgepakt. Maar dat leidt nog tot te weinig concrete afspraken.

Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen nú een stevig geluid laten horen, tijdens de actieweek van 27 juni tot en met 1 juli.

Wat willen we bereiken?

We willen dat er concrete afspraken worden gemaakt die de druk in de huisartsenzorg merkbaar gaan verlichten. Die afspraken moeten afdwingbaar zijn, dat wil zeggen dat de ondertekenende partijen (overheid, zorgverzekeraars) eraan gebonden moeten zijn om de afspraken na te komen.

We zetten 4 thema’s centraal waarop we vooral verbetering willen boeken:

 1. Meer tijd voor patiëntenzorg:
  We willen voor alle huisartsen meer tijd voor de patiënt: de standaard consulttijd moet naar 15 minuten, de grenzen van het huisartsenaanbod moeten worden gerespecteerd en willen een systeem van vertrouwen in plaats van verantwoording, dus met merkbare vermindering van administratieve lasten.
 2. De wachttijden in ggz, sociaal domein en tweede lijn:
  We willen dat de wachtlijsten worden aangepakt en dat er door de andere zorg- en hulpverleners wachttijdopvang wordt geboden aan patiënten die op een wachtlijst staan.
  Patiënten die door de huisartsen worden verwezen naar andere zorg- en hulpverleners belanden daar vaak op een wachtlijst. Ze blijven dan langdurig een beroep doen op de huisarts tijdens die wachttijd. Dat betekent dat patiënten niet snel genoeg de zorg krijgen die ze nodig hebben en er bij de huisartsen minder tijd is voor andere patiëntenzorg.
 3. De druk van de ANW op de dagpraktijk moet verminderen:
  alleen gebruik van de huisartsenposten bij echte spoedklachten, een andere organisatie en verdeling van verantwoordelijkheid voor diensten doen op de huisartsenposten en integrale samenwerking tussen huisartsenposten, ambulances en SEH’s.
 4. Het gebrek aan voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting:
  gemeenten moeten in hun plannen voldoende ruimte creëren voor huisartsenhuisvesting en de vergoeding moet worden aangepast om verschillen in huisvestingskosten op te vangen.

 

Onze praktijk is 1 juli telefonisch bereikbaar echter voor spoed wordt u doorverwezen naar de huisartsenpost aangezien onze huisarts ook deelneemt aan de manifestatie.

Deze middag zal de huisarts geen spreekuur draaien.

Wij doen er alles aan om de zorg voor u beter te maken. 

Team Westmaas!

Publicatiedatum: 20-06-2022